A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
15.3.2021
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
Dátum zverejnenia 15.3.2021
2.3.2021
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
Dátum zverejnenia 2.3.2021
10.2.2021
Darovacia zmluva - #ktopomozeslovensku (Nadácia Pontis)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Darovacia zmluva - #ktopomozeslovensku (Nadácia Pontis)
Dátum zverejnenia 10.2.2021
9.2.2021
Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
Dátum zverejnenia 9.2.2021
19.1.2021
Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
Dátum zverejnenia 19.1.2021
2.12.2020
Zmluva o výpožičke - Sčítanie obyvateľov
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o výpožičke - Sčítanie obyvateľov
Dátum zverejnenia 2.12.2020
18.11.2020
Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
Dátum zverejnenia 18.11.2020
18.11.2020
Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
Dátum zverejnenia 18.11.2020
28.10.2020
Zmluva o dielo – Údržba miestnej komunikácie v areáli Základnej školy a Denného stacionára Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo – Údržba miestnej komunikácie v areáli Základnej školy a Denného stacionára Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 28.10.2020
6.10.2020
Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
Dátum zverejnenia 6.10.2020
1.10.2020
Zmluva o nájme pozemkov (Gréckokatolícka cirkev - farnosť Cernina)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o nájme pozemkov (Gréckokatolícka cirkev - farnosť Cernina)
Dátum zverejnenia 1.10.2020
1.10.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
Dátum zverejnenia 1.10.2020
1.10.2020
Darovacia zmluva na dodávky ovocnej šťavy alebo ovocia (GAS Familia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Darovacia zmluva na dodávky ovocnej šťavy alebo ovocia (GAS Familia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 1.10.2020
31.8.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
Dátum zverejnenia 31.8.2020
21.8.2020
Zmluva o dielo - Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 21.8.2020
12.6.2020
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 12.6.2020
5.6.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (6.6.2019)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (6.6.2019)
Dátum zverejnenia 5.6.2020
24.3.2020
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
Dátum zverejnenia 24.3.2020
28.2.2020
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
Dátum zverejnenia 28.2.2020
28.2.2020
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
Dátum zverejnenia 28.2.2020