A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
28.10.2020
Zmluva o dielo – Údržba miestnej komunikácie v areáli Základnej školy a Denného stacionára Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo – Údržba miestnej komunikácie v areáli Základnej školy a Denného stacionára Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 28.10.2020
6.10.2020
Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
Dátum zverejnenia 6.10.2020
1.10.2020
Zmluva o nájme pozemkov (Gréckokatolícka cirkev - farnosť Cernina)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o nájme pozemkov (Gréckokatolícka cirkev - farnosť Cernina)
Dátum zverejnenia 1.10.2020
1.10.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
Dátum zverejnenia 1.10.2020
1.10.2020
Darovacia zmluva na dodávky ovocnej šťavy alebo ovocia (GAS Familia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Darovacia zmluva na dodávky ovocnej šťavy alebo ovocia (GAS Familia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 1.10.2020
31.8.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
Dátum zverejnenia 31.8.2020
21.8.2020
Zmluva o dielo - Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 21.8.2020
12.6.2020
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 12.6.2020
5.6.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (6.6.2019)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (6.6.2019)
Dátum zverejnenia 5.6.2020
24.3.2020
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
Dátum zverejnenia 24.3.2020
28.2.2020
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
Dátum zverejnenia 28.2.2020
28.2.2020
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
Dátum zverejnenia 28.2.2020
24.1.2020
Zmluva o spolupráci - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o spolupráci - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
Dátum zverejnenia 24.1.2020
21.12.2019
Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok (UP Slovensko s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok (UP Slovensko s.r.o.)
Dátum zverejnenia 21.12.2019
10.12.2019
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (innogy Slovensko s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (innogy Slovensko s.r.o.)
Dátum zverejnenia 10.12.2019
20.11.2019
Zmluva o dielo - Evidencia pohrebiska (Milan Groško - MGP)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Evidencia pohrebiska (Milan Groško - MGP)
Dátum zverejnenia 20.11.2019
6.11.2019
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sály kultúrneho domu (Wall-E s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sály kultúrneho domu (Wall-E s.r.o.)
Dátum zverejnenia 6.11.2019
4.11.2019
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
Dátum zverejnenia 4.11.2019
15.10.2019
Nájomná zmluva - Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Nájomná zmluva - Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.
Dátum zverejnenia 15.10.2019
30.9.2019
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti - Nákupné stredisko Cernina
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o užívaní nehnuteľnosti - Nákupné stredisko Cernina
Dátum zverejnenia 30.9.2019