A
A
A

Kontakt

Starostka: Ing.Helena Madzinová

Adresa:
Obecný úrad Cernina
Cernina 65
090 16 CERNINA

Telefón: 054/788 12 13
E-mail: cerninask@gmail.com
Mobil: 0907 991 406

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 7.30-15.30
Utorok: 7.30-15.30
Streda: 7.30-15.30
Štvrtok: 7.30-15.30
Piatok: 7.30-15.30

 

Kompetencie:
Obec Cernina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

www.dobraobec.sk

Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

e-mail: info@dobraobec.sk