A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
28.8.2019
Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia Domu nádeje (Dávid Tuch)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia Domu nádeje (Dávid Tuch)
Dátum zverejnenia 28.8.2019
27.8.2019
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 27.8.2019
15.8.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.11.2017 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.11.2017 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
Dátum zverejnenia 15.8.2019
26.7.2019
Kúpna zmluva - 9-miestne motorové vozidlo s prestavbou pre ZŤP (PK AUTO s.r.o. Prešov)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Kúpna zmluva - 9-miestne motorové vozidlo s prestavbou pre ZŤP (PK AUTO s.r.o. Prešov)
Dátum zverejnenia 26.7.2019
24.7.2019
Zmluva o Municipálnom úvere (Prima banka)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere (Prima banka)
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
Zmluva o účte Municipálneho úveru (Prima banka)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o účte Municipálneho úveru (Prima banka)
Dátum zverejnenia 24.7.2019
26.6.2019
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
Dátum zverejnenia 26.6.2019
21.6.2019
Dohoda o spoločnom postupe - Obec Cernina & Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda o spoločnom postupe - Obec Cernina & Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Dátum zverejnenia 21.6.2019
6.6.2019
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
Dátum zverejnenia 6.6.2019
27.5.2019
Návrh - Dohoda o spoločnom postupe - zámena Obec Cernina a SÚC PSK
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Návrh - Dohoda o spoločnom postupe - zámena Obec Cernina a SÚC PSK
Dátum zverejnenia 27.5.2019
6.5.2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017
Dátum zverejnenia 6.5.2019
11.1.2019
Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
Dátum zverejnenia 11.1.2019
11.1.2019
Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
Dátum zverejnenia 11.1.2019
2.1.2019
Kúpna zmluva - Stravné poukážky (Up Slovensko‚ s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Kúpna zmluva - Stravné poukážky (Up Slovensko‚ s.r.o.)
Dátum zverejnenia 2.1.2019
28.12.2018
Zmluva o dielo - Zriadenie kamerového systému (Com-Tec s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Zriadenie kamerového systému (Com-Tec s.r.o.)
Dátum zverejnenia 28.12.2018
10.10.2018
Kúpnopredajná zmluva - parcela 4051 (Durkot & Durkotová)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Kúpnopredajná zmluva - parcela 4051 (Durkot & Durkotová)
Dátum zverejnenia 10.10.2018
24.9.2018
Zmluva o dielo - Detské ihrisko (Enercom‚ s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Detské ihrisko (Enercom‚ s.r.o.)
Dátum zverejnenia 24.9.2018
18.8.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Interiérové vybavenie kultúrneho domu (Prešovský samosprávny kraj)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie - Interiérové vybavenie kultúrneho domu (Prešovský samosprávny kraj)
Dátum zverejnenia 18.8.2018
21.5.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - prevádzkovanie pohrebiska v obci Cernina (Milan Groško- MGP)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb - prevádzkovanie pohrebiska v obci Cernina (Milan Groško- MGP)
Dátum zverejnenia 21.5.2018
2.5.2018
Zmluva o dielo - výstavba hasičskej zbrojnice (ZS MONT‚ s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - výstavba hasičskej zbrojnice (ZS MONT‚ s.r.o.)
Dátum zverejnenia 2.5.2018