A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
24.1.2020
Zmluva o spolupráci - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o spolupráci - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
Dátum zverejnenia 24.1.2020
21.12.2019
Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok (UP Slovensko s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok (UP Slovensko s.r.o.)
Dátum zverejnenia 21.12.2019
10.12.2019
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (innogy Slovensko s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (innogy Slovensko s.r.o.)
Dátum zverejnenia 10.12.2019
20.11.2019
Zmluva o dielo - Evidencia pohrebiska (Milan Groško - MGP)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Evidencia pohrebiska (Milan Groško - MGP)
Dátum zverejnenia 20.11.2019
6.11.2019
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sály kultúrneho domu (Wall-E s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sály kultúrneho domu (Wall-E s.r.o.)
Dátum zverejnenia 6.11.2019
4.11.2019
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
Dátum zverejnenia 4.11.2019
15.10.2019
Nájomná zmluva - Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Nájomná zmluva - Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.
Dátum zverejnenia 15.10.2019
30.9.2019
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti - Nákupné stredisko Cernina
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o užívaní nehnuteľnosti - Nákupné stredisko Cernina
Dátum zverejnenia 30.9.2019
28.8.2019
Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia Domu nádeje (Dávid Tuch)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia Domu nádeje (Dávid Tuch)
Dátum zverejnenia 28.8.2019
27.8.2019
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 27.8.2019
15.8.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.11.2017 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.11.2017 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
Dátum zverejnenia 15.8.2019
26.7.2019
Kúpna zmluva - 9-miestne motorové vozidlo s prestavbou pre ZŤP (PK AUTO s.r.o. Prešov)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Kúpna zmluva - 9-miestne motorové vozidlo s prestavbou pre ZŤP (PK AUTO s.r.o. Prešov)
Dátum zverejnenia 26.7.2019
24.7.2019
Zmluva o Municipálnom úvere (Prima banka)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere (Prima banka)
Dátum zverejnenia 24.7.2019
24.7.2019
Zmluva o účte Municipálneho úveru (Prima banka)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o účte Municipálneho úveru (Prima banka)
Dátum zverejnenia 24.7.2019
26.6.2019
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
Dátum zverejnenia 26.6.2019
21.6.2019
Dohoda o spoločnom postupe - Obec Cernina & Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda o spoločnom postupe - Obec Cernina & Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Dátum zverejnenia 21.6.2019
6.6.2019
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
Dátum zverejnenia 6.6.2019
27.5.2019
Návrh - Dohoda o spoločnom postupe - zámena Obec Cernina a SÚC PSK
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Návrh - Dohoda o spoločnom postupe - zámena Obec Cernina a SÚC PSK
Dátum zverejnenia 27.5.2019
6.5.2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017
Dátum zverejnenia 6.5.2019
11.1.2019
Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
Dátum zverejnenia 11.1.2019