A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
31.1.2023
Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
Dátum zverejnenia 31.1.2023
20.12.2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DEUS
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DEUS
Dátum zverejnenia 20.12.2022
29.11.2022
Nájomná zmluva – Potraviny
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Nájomná zmluva – Potraviny
Dátum zverejnenia 29.11.2022
29.11.2022
Zmluva o dennom stacionári
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dennom stacionári
Dátum zverejnenia 29.11.2022
15.11.2022
Zmluva o dielo - Výstavba prístrešku pre obecné autá (ZS Mont s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Výstavba prístrešku pre obecné autá (ZS Mont s.r.o.)
Dátum zverejnenia 15.11.2022
4.11.2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Lipka Marek)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Lipka Marek)
Dátum zverejnenia 4.11.2022
30.9.2022
Zmluva o odchyte túlavých zvierat (Občianske združenie Druhá šanca)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o odchyte túlavých zvierat (Občianske združenie Druhá šanca)
Dátum zverejnenia 30.9.2022
6.9.2022
Zmluva o dielo - Výmena 2 ks okien (Peter Šuťák)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Výmena 2 ks okien (Peter Šuťák)
Dátum zverejnenia 6.9.2022
4.5.2022
Darovacia zmluva (Pozemkové spoločenstvo Makovica)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Darovacia zmluva (Pozemkové spoločenstvo Makovica)
Dátum zverejnenia 4.5.2022
27.4.2022
Darovacia zmluva (3HG s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Darovacia zmluva (3HG s.r.o.)
Dátum zverejnenia 27.4.2022
25.2.2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov (Fúra s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov (Fúra s.r.o.)
Dátum zverejnenia 25.2.2022
18.2.2022
Zmluva o pripojení - TV (Kabelko s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o pripojení - TV (Kabelko s.r.o.)
Dátum zverejnenia 18.2.2022
14.2.2022
Zmluva o pripojení - internet (Esmiti s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o pripojení - internet (Esmiti s.r.o.)
Dátum zverejnenia 14.2.2022
22.11.2021
Nájomná zmluva - Hasičská zbrojnica
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Nájomná zmluva - Hasičská zbrojnica
Dátum zverejnenia 22.11.2021
20.8.2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
Dátum zverejnenia 20.8.2021
6.8.2021
Zmluva o dielo - Spevnené plochy od Požiarnej zbrojnice po ZŠ (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo - Spevnené plochy od Požiarnej zbrojnice po ZŠ (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
Dátum zverejnenia 6.8.2021
1.8.2021
Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
Dátum zverejnenia 1.8.2021
4.5.2021
Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
Dátum zverejnenia 4.5.2021
15.3.2021
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
Dátum zverejnenia 15.3.2021
2.3.2021
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
Dátum zverejnenia 2.3.2021