A
A
A

Všeobecné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
29.2.2024
PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI OBCE CERNINA ZA ROK 2023
Detail dokumentu
Dátum 29.2.2024
Názov PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI OBCE CERNINA ZA ROK 2023
6.12.2023
Vyhlásenie výberového konania - Pracovník MOaPS
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2023
Názov Vyhlásenie výberového konania - Pracovník MOaPS
6.12.2023
Vyhlásenie výberového konania - Pracovník MOaPS
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2023
Názov Vyhlásenie výberového konania - Pracovník MOaPS
30.11.2023
Štatút obce Cernina 2023
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2023
Názov Štatút obce Cernina 2023
30.11.2023
Zásady hospodarenia s majetkom obce Cernina
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2023
Názov Zásady hospodarenia s majetkom obce Cernina
30.11.2023
Zásady nakladania s financnymi prostriedk. obce Cernina
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2023
Názov Zásady nakladania s financnymi prostriedk. obce Cernina
10.10.2023
Zápisnica - Voľby do NR SR
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2023
Názov Zápisnica - Voľby do NR SR
20.7.2023
Verejná vyhláška - Autobusová zastávka
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2023
Názov Verejná vyhláška - Autobusová zastávka
3.7.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Autobusová zastávka
Detail dokumentu
Dátum 3.7.2023
Názov Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Autobusová zastávka
27.6.2023
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v obci Cernina pre konanie Volieb do NR SR dňa 30.09.2023
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2023
Názov Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v obci Cernina pre konanie Volieb do NR SR dňa 30.09.2023
24.4.2023
Sadzobník úhrad za poskytovanie služby 2023
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2023
Názov Sadzobník úhrad za poskytovanie služby 2023
14.2.2023
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 14.2.2023
Názov Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022
10.11.2022
Referendum 2023 - Informácia pre voliča
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Referendum 2023 - Informácia pre voliča
10.11.2022
Referendum 2023 - Žiadosť o voľbu poštou (volič nemá TP na území SR)
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Referendum 2023 - Žiadosť o voľbu poštou (volič nemá TP na území SR)
10.11.2022
Referendum 2023 - Žiadosť o voľbu poštou (volič má TP na území SR)
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Referendum 2023 - Žiadosť o voľbu poštou (volič má TP na území SR)
10.11.2022
Referendum 2023 - Hlasovací preukaz (informácie a vzor žiadosti o vydanie)
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2022
Názov Referendum 2023 - Hlasovací preukaz (informácie a vzor žiadosti o vydanie)
8.9.2022
Žiadosť o výrub drevín 83/2022
Detail dokumentu
Dátum 8.9.2022
Názov Žiadosť o výrub drevín 83/2022
8.9.2022
Žiadosť o výrub drevín 133/2022
Detail dokumentu
Dátum 8.9.2022
Názov Žiadosť o výrub drevín 133/2022
12.8.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa 2022-2028
Detail dokumentu
Dátum 12.8.2022
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa 2022-2028
19.7.2022
Voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 - Doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie
Detail dokumentu
Dátum 19.7.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 - Doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie