Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.1.2024
Názov Spustenie novej obecnej web stránky
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.6.2024
Zápisnica - voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.6.2024
Názov Zápisnica - voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
12.4.2024
Výzva na vykonanie výrubu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu
29.2.2024
PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI OBCE CERNINA ZA ROK 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.2.2024
Názov PRIEMERNÉ EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ŠTRUKTÚRE ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PÔSOBNOSTI OBCE CERNINA ZA ROK 2023
13.1.2024
Spustenie novej obecnej web stránky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.1.2024
Názov Spustenie novej obecnej web stránky
6.12.2023
Vyhlásenie výberového konania - Pracovník MOaPS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2023
Názov Vyhlásenie výberového konania - Pracovník MOaPS