DOTÁCIA NA PODPORU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Cernina vďaka dotácii z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2021 úspešne zrealizovala projekt podľa druhu dotácie: § 2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a účelu dotácie: § 3 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 54//2010 Z. z.. podporením projektu sa zakúpil PC s príslušenstvom, multifunkčné zariadenie, notebook, písací stroj na Braillovo písmo, pomôcku pre slabozrakých a nevidiacich – prístroj na skenovanie a čítanie textu, harmoniku. Celkové výdavky projektu boli v hodnote 7 537,90 Eur, poskytnutá dotácia bola vo výške 7 290,00 Eur, nevyčerpané finančné prostriedky v sume 660,00 Eur boli vrátené na príslušný účet poskytovateľa.

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“

mpsvar_logo

 

Obec Cernina vďaka dotácii z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2022 úspešne zrealizovala projekt podľa druhu dotácie: § 2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a účelu dotácie: § 3 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 54//2010 Z. z.. Podporením projektu sa zakúpil šijací stroj, stereo systém, TV, hojdačka, vzduchový rotoped, stacionárny bicykel, notebook, gitara a stolnotenisový stôl s raketami. Celkové výdavky projektu boli v hodnote 3 895,52 Eur, poskytnutá dotácia bola vo výške 3 489,00 Eur.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“

mpsvar_logo

 

Obec Cernina vďaka dotácii z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2023 úspešne zrealizovala projekt podľa druhu dotácie: § 2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a účelu dotácie: § 3 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 544//2010 Z. z.. Podporením projektu sa zakúpili 2 ks ratanové kreslá so stojanmi, hojdačka, stolný futbal, ping pong hokej, terč na šípky a steper. Celkové výdavky projektu boli v hodnote 2 841,99 Eur, poskytnutá dotácia bola vo výške 2 460,00 Eur.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“

mpsvar_logo