ZLEPŠENIE VYBAVENIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V ZŠ A SŠ PRE ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE CERNINA

Obec Cernina je zriaďovateľom Základnej školy Cernina, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení. Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov základnej školy, deti materskej školy a zamestnancov ZŠ a MŠ.

Obec Cernina vďaka dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2020 úspešne zrealizovala projekt Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ pre školskú jedáleň pri Základnej škole Cernina sme zakúpili pre školskú jedáleň elektrický konvektomat s príslušenstvom v hodnote 7.740,- €, z toho dotácia z projektu predstavovala sumu 5.000,- € a 2.740,- € bolo dofinancovaných z vlastných zdrojov.

Zakúpením konvektomatu sme obnovili zastarané kuchynské vybavenie. Zlepšili sa pracovné podmienky zamestnancov školskej jedálne. Uľahčila a zrýchlila sa príprava jedál. Jedlá pripravené v konvektomate sú zdravšie a kvalitnejšie. Veľkým prínosom konvektomatov pre zdravé stravovanie je výrazné zníženie straty vitamínov, ktoré sa pri bežnom varení vo vode vyplavujú do vody.

 

„Projekt je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“

minedu