VYTVORENIE ÚŽITKOVÉHO PRIESTORU A NÁSTUPNEJ PLOCHY PRE HASIČSKÚ TECHNIKU V OBCI CERNINA

Obec Cernina vďaka dotácii z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2020 úspešne zrealizovala projekt „Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina“. Podporením projektu sa vybudovala asfaltová prístupová komunikácia priamo k budove – garáži hasičskej zbrojnice s možnosťou parkovania pred existujúcou hasičskou zbrojnicou, čim sa zabezpečil bezpečnejší výjazd hasičskej techniky v prípade zásahov a cvičení. Celkové výdavky projektu boli v hodnote 15 829,87 Eur, poskytnutá dotácia bola vo výške 11 264,06 Eur.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

minv_sr