PREVENCIA KRIMINALITY V OBCI CERNINA

Obec Cernina vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 z výzvy Rady Vlády SR pre prevenciu kriminality koncom roka 2019 úspešne zrealizovala projekt „Prevencia kriminality v obci Cernina“. V obci sa osadilo 10 nových kamier, ktoré zabezpečujú nepretržitý 24-hodinový monitoring. Záznamy sa uchovávajú na videozáznam a pevný disk. Osadením kamerového systému na inkriminovaných miestach v obci sťažíme neznámym vandalom, ktorí páchajú škody v obci, realizovať protispoločenské delikty, zvýšime pravdepodobnosť odhalenia páchateľov a zároveň zvýšime bezpečnosť v obci. Celkové výdavky projektu boli v hodnote 12 690,00 Eur, poskytnutá dotácia bola vo výške 10 000,00 Eur.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

minv_sr

prevencia_kriminality