A
A
A

Všeobecné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
16.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva obce Cernina
Detail dokumentu
Dátum 16.10.2018
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva obce Cernina
30.9.2018
Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov - Detské ihrisko
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2018
Názov Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov - Detské ihrisko
30.8.2018
Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení - Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Detail dokumentu
Dátum 30.8.2018
Názov Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení - Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
24.8.2018
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie - Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Detail dokumentu
Dátum 24.8.2018
Názov Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie - Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
10.8.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Detail dokumentu
Dátum 10.8.2018
Názov Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
10.8.2018
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Detail dokumentu
Dátum 10.8.2018
Názov Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
24.4.2018
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2017 - Denný stacionár
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2018
Názov Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2017 - Denný stacionár
15.6.2017
Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu verejného obstarávania pre zákazku „Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu B“ (Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Cernina)
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2017
Názov Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu verejného obstarávania pre zákazku „Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu B“ (Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Cernina)
14.3.2017
Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na Externé riadenie projektu s názvom „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2017
Názov Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na Externé riadenie projektu s názvom „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
23.2.2017
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2017
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina
1.1.2016
Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2016
Názov Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa
29.6.2011
Smernica VO - Cernina (okná)
Detail dokumentu
Dátum 29.6.2011
Názov Smernica VO - Cernina (okná)