Dokumenty 2022

DátumNázovStiahnuť
10.01.2022Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2021
10.01.2022Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2021 (č.87-94)
18.01.2022Návrh rozpočtu obce v roku 2022
14.02.2022Zmluva o pripojení - internet (Esmiti s.r.o.)
18.02.2022Zmluva o pripojení - TV (Kabelko s.r.o.)
25.02.2022Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov (Fúra s.r.o.)
02.03.2022Výpočet miery triedenia komunálnych odpadov (2021)
02.03.2022Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021
27.04.2022Darovacia zmluva (3HG s.r.o.)
08.04.2022Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2022
08.04.2022Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2022 (č.95-109)
04.05.2022Darovacia zmluva (Pozemkové spoločenstvo Makovica)
06.06.2022Návrh všeobecne záväzného nariadenia 01/2022
06.06.2022Návrh všeobecne záväzného nariadenia 02/2022
06.06.2022Návrh všeobecne záväzného nariadenia 03/2022
06.06.2022Návrh všeobecne záväzného nariadenia 04/2022
10.06.2022Záverečný účet obce Cernina za rok 2021
16.06.2022Informácia o podmienkach práva voliť - voľby do orgánov samosprávy obcí
16.06.2022Informácia o podmienkach práva voliť - voľby do orgánov samosprávych krajov
22.06.2022Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
01.07.2022Záverečný účet Obce Cernina za rok 2021
08.07.2022Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2022
08.07.2022Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2022 (č.110-126)
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 - Doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 - Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 - Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich volených
07.08.2022Návrh VZN o príspevkoch v školských zariadeniach
12.08.2022Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa 2022-2028
31.08.2022VZN o príspevkoch v školských zariadeniach
06.09.2022Zmluva o dielo - Výmena 2 ks okien (Peter Šuťák)
08.09.2022Žiadosť o výrub drevín 83/2022
08.09.2022Žiadosť o výrub drevín 133/2022
08.09.2022Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.08.2022
08.09.2022Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.08.2022 (č.128-135)
13.09.2022Návrh VZN o kúpe nehnuteľností obcou
30.09.2022Zmluva o odchyte túlavých zvierat (Občianske združenie Druhá šanca)
06.10.2022Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022
06.10.2022Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022 (č.136-143)
04.11.2022Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu pre Základnú školu na území obce Cernina
04.11.2022Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Lipka Marek)
10.11.2022Referendum 2023 - Informácia pre voliča
10.11.2022Referendum 2023 - Žiadosť o voľbu poštou (volič nemá TP na území SR)
10.11.2022Referendum 2023 - Žiadosť o voľbu poštou (volič má TP na území SR)
10.11.2022Referendum 2023 - Hlasovací preukaz (informácie a vzor žiadosti o vydanie)
15.11.2022Zmluva o dielo - Výstavba prístrešku pre obecné autá (ZS Mont s.r.o.)
29.11.2022Nájomná zmluva – Potraviny
29.11.2022Zmluva o dennom stacionári
01.12.2022Dodatok k VZN č. 5/2022 o príspevkoch v školských zariadeniach
05.12.2022Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2022
05.12.2022Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2022 (č.1-22)
20.12.2022Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DEUS
30.12.2022Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.12.2022
30.12.2022Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 21.12.2022 (č.23-37)

Faktúry 2022

DátumNázovStiahnuť
05.02.2022faktúra Január 2022
15.03.2022faktúra Február 2022
20.04.2022faktúra Marec 2022
20.04.2022faktúra Apríl 2022
20.06.2022faktúra Máj 2022
23.08.2022faktúra Jún 2022
23.08.2022faktúra Júl 2022
26.09.2022faktúra August 2022
28.10.2022faktúra September 2022
15.11.2022faktúra Október 2022
09.01.2023faktúra November 2022
19.01.2023faktúra December 2022

Dokumenty 2021

DátumNázovStiahnuť
08.01.2021Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2020
08.01.2021Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2020 (č.43-52)
19.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
08.02.2021Objednávka – Kuchynské vybavenie - Konvektomat s príslušenstvom (EUROGASTROP s.r.o.)
09.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
10.02.2021Darovacia zmluva - #ktopomozeslovensku (Nadácia Pontis)
10.02.2021Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 – Denný stacionár
02.03.2021Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
15.03.2021Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
04.05.2021Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
23.06.2021Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.61)
23.06.2021Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.63)
30.06.2021Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021
30.06.2021Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.53-69)
01.08.2021Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
06.08.2021Zmluva o dielo - Spevnené plochy od Požiarnej zbrojnice po ZŠ (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
20.08.2021Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
09.10.2021Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 01.10.2021
09.10.2021Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 01.10.2021 (č.70-81)
27.10.2021VTS NG - Rovné a Cernina
22.11.2021Nájomná zmluva - Hasičská zbrojnica
08.12.2021Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.11.2021
08.12.2021Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 28.11.2021 (č.82-86)

Faktury 2021

DátumNázovStiahnuť
08.06.2021faktúra Január 2021
08.06.2021faktúra Február 2021
08.06.2021faktúra Marec 2021
08.06.2021faktúra Apríl 2021
21.09.2021faktúra Máj 2021
21.09.2021faktúra Jún 2021
21.09.2021faktúra Júl 2021
21.09.2021faktúra August 2021
21.12.2021faktúra September 2021
21.12.2021faktúra Október 2021
21.12.2021faktúra November 2021
18.01.2022faktúra December 2021

Dokumenty 2020

DátumNázovStiahnuť
07.01.2020Návrh rozpočtu v roku 2020 - obec Cernina
07.01.2020Návrh rozpočtu v roku 2020 - ZŠ Cernina
07.01.2020Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019
07.01.2020Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019 (č.63-70)
07.01.2020Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou! za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky nasledujúce
24.01.2020Zmluva o spolupráci - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
12.02.2020Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020
12.02.2020Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020 (č.1-11)
13.02.2020Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 – Denný stacionár
13.02.2020Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2019 – Denný stacionár
28.02.2020 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
28.02.2020Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
24.03.2020Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
05.06.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy (6.6.2019)
12.06.2020Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
26.06.2020Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020
26.06.2020Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020 (č.12-27)
26.06.2020Záverečný účet Obce Cernina za rok 2019
03.08.2020Objednávka - hasičská technika
21.08.2020Zmluva o dielo - Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
31.08.2020Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
21.09.2020Objednávka - cateringové stoly
01.10.2020Zmluva o nájme pozemkov (Gréckokatolícka cirkev - farnosť Cernina)
01.10.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
01.10.2020Darovacia zmluva na dodávky ovocnej šťavy alebo ovocia (GAS Familia s.r.o.)
02.10.2020Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2020
02.10.2020Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2020 (č.28-42)
06.10.2020Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško - SPP distribúcia a.s.)
28.10.2020Zmluva o dielo – Údržba miestnej komunikácie v areáli Základnej školy a Denného stacionára Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
18.11.2020Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
18.11.2020Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
02.12.2020Zmluva o výpožičke - Sčítanie obyvateľov

Faktúry 2020

DátumNázovStiahnuť
02.02.2020faktúra Január 2020
11.02.2021faktúra Február 2020
11.02.2021faktúra Marec 2020
11.02.2021faktúra Apríl 2020
11.02.2021faktúra Máj 2020
11.02.2021faktúra Jún 2020
11.02.2021faktúra Júl 2020
11.02.2021faktúra August 2020
11.02.2021faktúra September 2020
11.02.2021faktúra Október 2020
11.02.2021faktúra November 2020
11.02.2021faktúra December 2020

Dokumenty 2019

DátumNázovStiahnuť
02.01.2019Kúpna zmluva - Stravné poukážky (Up Slovensko‚ s.r.o.)
07.01.2019Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
09.01.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva č.6/2018
11.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
11.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
25.01.2019Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
30.01.2019Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
30.01.2019Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
12.02.2019Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení - Prezidentské voľby 2019 (I. kolo)
15.02.2019Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 – Denný stacionár
15.02.2019Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2018 – Denný stacionár
22.02.2019Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
28.02.2019Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za obec Cernina
21.03.2019Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
22.03.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019
22.03.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019 (č.1-18)
26.03.2019Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení - Prezidentské voľby 2019 (II. kolo)
09.04.2019Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020
12.04.2019Voľby do európskeho parlamentu 2019
16.04.2019Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
06.05.2019Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017
27.05.2019Návrh - Dohoda o spoločnom postupe - zámena Obec Cernina a SÚC PSK
06.06.2019Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
21.06.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2019
21.06.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2019 (č.19-40)
21.06.2019Dohoda o spoločnom postupe - Obec Cernina & Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
26.06.2019Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
24.07.2019Zmluva o Municipálnom úvere (Prima banka)
24.07.2019Zmluva o účte Municipálneho úveru (Prima banka)
26.07.2019Kúpna zmluva - 9-miestne motorové vozidlo s prestavbou pre ZŤP (PK AUTO s.r.o. Prešov)
15.08.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.11.2017 - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
27.08.2019Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
28.08.2019Zmluva o dielo - Odvodnenie budovy a výmena dverí Domu nádeje (Dávid Tuch)
28.08.2019Zmluva o dielo - Oprava a rekonštrukcia Domu nádeje (Dávid Tuch)
30.09.2019Zmluva o užívaní nehnuteľnosti - Nákupné stredisko Cernina
07.10.2019Prepravná služba
07.10.2019Denný stacionár
09.10.2019Verejné obstarávanie (Výzva) - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina
10.10.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.9.2019
10.10.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.9.2019 (č.41-53)
15.10.2019Nájomná zmluva - Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.
17.10.2019Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
04.11.2019Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
06.11.2019Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sály kultúrneho domu (Wall-E s.r.o.)
20.11.2019Zmluva o dielo - Evidencia pohrebiska (Milan Groško - MGP)
10.12.2019Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (innogy Slovensko s.r.o.)
16.12.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019
16.12.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019 (č.54-62)
21.12.2019Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok (UP Slovensko s.r.o.)

Faktúry 2019

DátumNázovStiahnuť
03.02.2019faktúra Január 2019
04.03.2019faktúra Február 2019
02.04.2019faktúra Marec 2019
05.05.2019faktúra Apríl 2019
04.06.2019faktúra Máj 2019
04.07.2019faktúra Jún 2019
05.08.2019faktúra Júl 2019
04.09.2019faktúra August 2019
05.10.2019faktúra September 2019
05.11.2019faktúra Október 2019
03.12.2019faktúra November 2019
31.12.2019faktúra December 2019

Dokumenty 2018

DátumNázovStiahnuť
23.01.2018Objednávka - vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus‚ s.r.o.) - Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
23.01.2018Príloha k objednávke – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus‚ s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
12.02.2018Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (Marián Ferenc - MAFER)
26.02.2018Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 - Denný stacionár
01.04.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2018
01.04.2018Nájomná zmluva - prenájom informačných a reklamných tabúľ‚ plachtových banerov (MASLEN‚ s.r.o.)
16.04.2018Zmluva - audit účtovnej uzavierky (Ing. Marta Dvorská)
24.04.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2017 - Denný stacionár
28.04.2018Zmluva o poskytovaní služieb - triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
30.04.2018Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
02.05.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2018
02.05.2018Zmluva o dielo - výstavba hasičskej zbrojnice (ZS MONT‚ s.r.o.)
21.05.2018Zmluva o poskytovaní služieb - prevádzkovanie pohrebiska v obci Cernina (Milan Groško- MGP)
29.06.2018Záverečný účet Obce Cernina za rok 2017
04.07.2018Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko v obci Cernina
04.07.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2018
10.08.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
10.08.2018Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
18.08.2018Zmluva o poskytnutí dotácie - Interiérové vybavenie kultúrneho domu (Prešovský samosprávny kraj)
24.08.2018Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie - Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
30.08.2018Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení - Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
24.09.2018Zmluva o dielo - Detské ihrisko (Enercom‚ s.r.o.)
30.09.2018Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov - Detské ihrisko
10.10.2018Kúpnopredajná zmluva - parcela 4051 (Durkot & Durkotová)
16.10.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Cernina
16.10.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva obce Cernina
24.10.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2018
11.11.2018Výsledky volieb na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 2018
08.12.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.5/2018
28.12.2018Zmluva o dielo - Zriadenie kamerového systému (Com-Tec s.r.o.)

Faktúry 2018

DátumNázovStiahnuť
12.02.2018faktúra Január 2018
04.03.2018faktúra Február 2018
02.04.2018faktúra Marec 2018
05.05.2018faktúra Apríl 2018
03.06.2018faktúra Máj 2018
07.07.2018faktúra Jún 2018
04.08.2018faktúra Júl 2018
04.09.2018faktúra August 2018
03.10.2018faktúra September 2018
05.11.2018faktúra Október 2018
26.11.2018faktúra - Detské ihrisko (Enercom‚ s.r.o.)
3.12.2018faktúra November 2018
31.12.2018faktúra December 2018

Dokumenty 2017

DátumNázovStiahnuť
02.01.2017Nájomná zmluva - Denný stacionár
16.01.2017Objednávka - VERA - Mgr. Viera Janočková ( Nákup interiérového zariadenia - Denný stacionár)
17.01.2017Objednávka - Milan Kmec (Výroba a montáž prístrešku - Denný stacionár)
20.01.2017Objednávka - Marián Marušin (Výroba nábytku na mieru - Denný stacionár)
17.02.2017Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu (SPP a.s.)
23.02.2017Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina
14.03.2017Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na Externé riadenie projektu s názvom „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
30.03.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2017
28.04.2017Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti auditu (Ing. Marta Dvorská)
02.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
02.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb - Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
11.05.2017Kúpna zmluva - Stravné poukážky (LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.)
15.06.2017Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu verejného obstarávania pre zákazku „Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu B“ (Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Cernina)“
28.06.2017Objednávka - realizácia verejného obstarávania - EMEM Consulting s.r.o. (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
10.07.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2017
26.07.2017Dodatok k zmluve - Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Dodatok k zmluve - Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Faktúra 6/2017 - Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Faktúra 6/2017 - Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
17.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
17.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24.08.2017Kúpna zmluva - Byt (Cernina 31 | byt č.1)
25.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk
25.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina - výzva na predloženie ponuky
27.08.2017Objednávka FIGHT SPORT s.r.o. - "Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu "Poďme aktívne tráviť voľný čas"
27.08.2017Objednávka STEMI Slovakia s.r.o. - "Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu "Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017Faktúra FIGHT SPORT s.r.o. - "Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu "Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017Faktúra STEMI Slovakia s.r.o. - "Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu "Poďme aktívne tráviť voľný čas"
31.08.2017Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
04.09.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2017
18.09.2017Výzva na predloženie cenovej ponuky - vyhotovenie plagátu (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
05.10.2017Dohoda o spolupráci - zvukárske služby pri realizácií projektu „Festival tradičnej kultúry“
05.10.2017Dohoda o spolupráci - vystúpenie FSK Oľšavčanka na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
05.10.2017Dohoda o spolupráci - moderovanie na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
02.11.2017Zmluva o dielo - Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina (IRBIS Slovakia s.r.o.)
08.11.2017Zmluva - externé riadenie projektu - Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
15.11.2017Výzva na predkladanie ponúk - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
28.11.2017Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
11.12.2017Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb - externé riadenie projektu - Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
31.12.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2017

Faktúry 2017

DátumNázovStiahnuť
27.10.2017faktúra Január 2017
27.10.2017faktúra Február 2017
27.10.2017faktúra Marec 2017
27.10.2017faktúra Apríl 2017
27.10.2017faktúra Máj 2017
27.10.2017faktúra Jún 2017
27.10.2017faktúra Júl 2017
27.10.2017faktúra August 2017
27.10.2017faktúra September 2017
31.12.2017faktúra Október 2017
31.12.2017faktúra November 2017
31.12.2017faktúra December 2017

Dokumenty 2016

DátumNázovStiahnuť
01.01.2016Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa
12.09.2016Zmluva o dielo KSB - Rohaľ
19.09.2016Zmluva o audite KÚZ
20.10.2016Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

Faktúry 2016

DátumNázovStiahnuť
18.11.2016faktúra Január
18.11.2016faktúra Február
18.11.2016faktúra Marec
18.11.2016faktúra Apríl
18.11.2016faktúra Máj
18.11.2016faktúra Jún
18.11.2016faktúra Júl
18.11.2016faktúra August
18.11.2016faktúra September
18.11.2016faktúra Október
18.01.2017faktúra November
18.01.2017faktúra December

Dokumenty 2013

DátumNázovStiahnuť
2.9.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
24.9.2013Zmluva o dielo - OBLOK s.r.o.

Dokumenty 2011

DátumNázovStiahnuť
29.6.2011Smernica VO - Cernina (okná)