Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina

DátumNázovStiahnuť
19.12.2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina
28.12.2018Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby - Opatrovateľská služba
17.01.2019Informačná tabuľa (Logo) - Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina
17.01.2019Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu – Domáca opatrovateľská služba
24.01.2019Sociálne služby v obci Cernina - Informácia o schválení projektu (Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina)
24.01.2019Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok - Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina
29.01.2019Cenník - sociálne služby