Dokumenty 2023

DátumNázovStiahnuť
31.01.2023Nájomná zmluva - Nebytové priestory nákupného strediska Cernina (CVČ)
31.01.2023Nájomná zmluva - Nebytové priestory nákupného strediska Cernina (Posilňovňa)
31.01.2023Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
31.01.2023Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
03.02.2023Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.01.2023
03.02.2023Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 25.01.2023 (č.38-44)
14.02.2023Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva
14.02.2023Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022
06.03.2023Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
06.03.2023Darovacia zmluva - Štatistický úrad SR (Samsung Galaxy Tab A10.1)
17.03.2023Výpočet miery triedenia komunálnych odpadov (2022)
17.03.2023Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
17.03.2023Darovacia zmluva - Záchrana OZ (defibrilátor ZOLL AED PLUS + skrinka AIVIA)
24.04.2023Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.04.2023
24.04.2023Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 13.04.2023 (č.45-55)

Faktúry 2023

DátumNázovStiahnuť
06.02.2023faktúra Január 2023
17.03.2023faktúra Február 2023
18.04.2023faktúra Marec 2023
faktúra Apríl 2023
faktúra Máj 2023
faktúra Jún 2023
faktúra Júl 2023
faktúra August 2023
faktúra September 2023
faktúra Október 2023
faktúra November 2023
faktúra December 2023