Oznamujeme Vám, že e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronický (e-mailom) voliča s trvalým pobytom na území obce k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 je:

 

cerninask@gmail.com 

 

Žiadosť (stiahnuť tu) o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej a elektronickej forme musí byť doručená obci najneskôr do termínu 08.09.2023.

 

 

            V Cernine, dňa 11.08.2023

 

                                                                                     Ing. Helena Madzinová
                                                                                          starostka obce