Spojené voľby 2022: voliči, ktorí sú pre COVID-19 v izolácii alebo karanténe, môžu požiadať o špeciálne hlasovanie

Špeciálny spôsob hlasovania je určený iba pre voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19.  O špeciálne hlasovanie musia požiadať v termíne od pondelka 24. októbra do piatku 28. októbra do 12.00 hod. Všetci, ktorí sa takýmto spôsobom v určenom termíne nahlásia, budú mať možnosť hlasovať do špeciálnej schránky. Hlasuje sa v deň volieb (sobota 29. októbra). Hlasovanie zabezpečia dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

 

Nahlasovanie žiadostí o špeciálne hlasovanie: 

Mgr. Ivana Mihaličoková (zapisovateľka volebnej komisie)

telefón: 0908 272 601

 

Volič, ktorý požiada o špeciálne hlasovanie, musí nahlásiť tieto údaje: 

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu,
  • adresu miesta v rámci Cerniny, kde si želá vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,
  • telefonický kontakt.

 

UPOZORNENIE: Volič, ktorý je pre COVID-19 v izolácii alebo karanténe, nemôže prísť hlasovať do volebnej miestnosti a nemôže ani hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Práve pre takéto prípady je určené špeciálne hlasovanie. 

 

Rozdiel medzi špeciálnou a prenosnou volebnou schránkou

  • špeciálna schránka, resp. špeciálne hlasovanieje určené pre všetkých voličov, ktorí sú z dôvodu COVID-19 v izolácii alebo v karanténe.
  • prenosná schránkaje určená pre všetkých, ktorí nemôžu prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, okrem COVID-19. Ide o prípady, keď má volič napríklad ťažšiu pohyblivosť, pooperačný stav alebo je chorý (okrem COVID-19).