Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Pre viac informácii použite odkazy tu:
Leták
Plagát