Pozvánka na 24. ročník výstupu na Makovicu

makovica_dhz          makovica_erb_obce          makovica_hzz

OBEC CERNINA,  DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE

a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR – ÚZEMNÝ VÝBOR  SVIDNÍK

v spolupráci

s  OKRESNÝM  RIADITEĽSTVOM HASIČSKÉHO a  ZÁCHRANNÉHO ZBORU SVIDNÍK

MESTOM  SVIDNÍK a  OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a  JURKOVÁ VOĽA

POD  ZÁŠTITOU

MUDr. Petra Chudíka – poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

 a Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

V á s   p o z ý v a j ú

 

na 24. ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti

dňa 7. mája  2017 (nedeľa)

na staroslávnu  horu MAKOVICA pri príležitosti

DŇA  HASIČOV sviatku sv. Floriána

a 72 rokov od ukončenia II. svetovej vojny

 

 

P R O G R A M :

makovica_florian

 

10:00  –  Zraz  účastníkov

10:30  –  Molben

11:00  –  Privítanie a príhovor,      kladenie kytíc

11:20  –  Súťaž v športových   disciplínach

11:50  – Vyhodnotenie súťaže

12:00  –  Zapálenie vatry

13:00  – Vylosovanie tomboly

13:30  Voľná zábava

 

 

 

Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej Voli, Cerniny a z Kurimky

Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.